1. Home
 2. Cao Gemeenten

Cao Gemeenten

Algemene informatie

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 (Wnra) is de CAR-UWO vervallen. Daarvoor in de plaats is de cao Gemeenten gekomen. Bijzondere voorzieningen uit de CAR-UWO (zoals bij reorganisatieontslag) zijn overgenomen in de cao Gemeenten. Voor de instellingen in de kunsteducatie geldt dat wanneer zij er voor kiezen om niet over te stappen naar de cao Kunsteducatie, de cao Gemeenten als rechtsopvolger van de CAR-UWO van toepassing is. In de cao Gemeenten is onder Hoofdstuk 14 een aan Hoofdstuk 19b van de CAR-UWO gelijkwaardige voorziening getroffen voor docenten werkzaam in de kunstzinnige vorming.

De cao Gemeenten wordt afgesloten tussen VNG als de werkgeverspartij en FNV, CNV Overheid en FDO-MHA als werknemerspartij.

De cao kent een standaard karakter: afwijken van bepalingen in de cao is niet toegestaan, tenzij in de cao anders is bepaald.

Benieuwd of de cao Gemeenten of een andere cao van toepassing is op je organisatie? Gebruik onze cao-zoeker om een antwoord te vinden. Of bekijk onze cao-kaart voor een compleet overzicht van alle cao’s in de culturele en creatieve sector.


Laatste nieuws


Cao Gemeenten 2020-2021

 • Sector: Kunstzinnige vorming
 • Datum akkoord: 28 juni 2019
 • Duur cao: 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 (looptijd: 12 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 oktober 2019: 3,25%
  • Per 1 januari 2020: 1,0%
  • Per 1 juli 2020: 1,0%
  • Per 1 oktober 2020: 1,0%
 • Belangrijkste wijzigingen: Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 (Wnra) is de CAR-UWO vervallen. Daarvoor in de plaats is de cao Gemeenten gekomen. Bijzondere voorzieningen uit de CAR-UWO (zoals bij reorganisatieontslag) zijn overgenomen in de cao Gemeenten. Verder zijn aanvullende afspraken gemaakt over verlof en vitaliteit.
 • Partijen:
  • Werkgevers: VNG
  • Werknemers: FNV, CNV, CMHF
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee, zie nieuwsbericht van VNG over besluit minister.