1. Home
 2. Cao Grafimedia

Cao Grafimedia

Algemene informatie

De cao Grafimedia is een van de grootste collectieve arbeidsovereenkomsten in de creatieve industrie. De cao is in beginsel van toepassing op alle ‘grafimedia-bedrijven’ zoals verwoord in artikel 1.5 van de cao. In het verleden is de cao meerdere malen algemeen verbindend verklaard waardoor deze cao binnen de meeste grafimedia-bedrijven verplicht moet worden toegepast.

De meest recente cao (geëxpireerd op 1 augustus 2020) is (nog) niet algemeen verbindend verklaard. Er is wel een aanvraagverzoek gedaan bij de minister.

De cao wordt afgesloten tussen werkgeverspartijen KVGO en de werknemerspartijen FNV Media & cultuur, CNV en De Unie.

Deze cao is te typeren als een minimum cao (artikel 1.7). Dit betekent dat van de bepalingen van deze cao kan worden afgeweken in voor de werknemer positieve zin. In bepaalde cao-artikelen wordt de werkgever de mogelijkheid geboden tot het maken van bedrijfsspecifieke afspraken.

Benieuwd of de cao Grafimedia of een andere cao van toepassing is op je organisatie? Gebruik onze cao-zoeker om een antwoord te vinden. Of bekijk onze cao-kaart voor een compleet overzicht van alle cao’s in de culturele en creatieve sector.


Laatste nieuws


Archief

Cao Grafimedia 2020-2021

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 10 februari 2021
 • Duur cao: 1 augustus 2020 t/m 31 december 2021 (looptijd: 17 maanden)
 • Karakter cao: Minimum
 • Loonsverhogingen: 
  • Bruto-uurloon wordt verhoogd met €0,18 per 1 augustus 2021.
 • Belangrijkste wijzigingen:
  Als gevolg van de maatregelen van de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus te beperken worden veel bedrijven in de grafimedia geconfronteerd met omzetdalingen. Dit heeft de cao-onderhandelingen voor de cao Grafimedia 2020-2021 sterk beïnvloed met een sobere loonsverhoging tot gevolg. Wel hebben sociale partners afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:
  • Een Regeling vervroegd uittreden (RVU-regeling).
  • Pensioenpremie wordt tijdens het aanvullend geboorteverlof voortgezet.
  • Laagste uurloon wordt gelijkgetrokken aan minimumuurloon van 21-jarige.
  • Jaarlijkse vrije dag op 5 mei.
 • Partijen:
  • Werkgevers: KVGO
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV, De Unie
 • Status: Leden van sociale partners hebben ingestemd met eindbod. Nadere uitwerking van de definitieve cao-tekst wordt verwacht.
 • Algemeen verbindend verklaard: Wordt verwacht, zie nieuwsbericht KVGO.

Cao Grafimedia 2018-2020

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 3 december 2018
 • Duur cao: 1 april 2018 t/m 31 juli 2020 (looptijd: 28 maanden)
 • Karakter cao: Minimum
 • Loonsverhogingen: 
  • Per 1 februari 2019: €660 bruto verhoging van het jaarsalaris
  • Per 1 juni 2019: 1,0%
  • Per 1 februari 2020: €680 bruto verhoging van het jaarsalaris
  • Per 1 juni 2020: 1,0%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: KVGO, ZSO
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Onbekend, zie aanvraag.

Cao Grafimedia 2015-2018

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 17 november 2015
 • Duur cao: 1 november 2015 tot 1 april 2018 (looptijd: 29 maanden)
 • Karakter cao: Minimum
 • Loonsverhogingen: 
  • Per 1 april 2016: 1,5%
  • Per 1 april 2017: 1,0%
  • Per 1 oktober 2017: 1,0%
  • Per 1 januari 2018: 0,5%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: KVGO, ZSO
  • Werknemers: FNV Kiem, CNV Media, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 1 april 2018

Cao Grafimedia 2012-2017

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 
 • Duur cao: 1 februari 2012 tot en met 31 januari 2017 (een deel van de cao is geldig tot 31 juli 2013)
 • Karakter cao: Minimum
 • Loonsverhogingen: 
  • Per 1 juli 2012: 2,0%
  • Per 1 januari 2013: 1,0%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: KVGO, ZSO
  • Werknemers: FNV Kiem, CNV Media, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 1 februari 2017

Cao Grafimedia 2010-2012

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 12 mei 2010
 • Duur cao: 1 februari 2010 – 31 januari 2012 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: Minimum
 • Loonsverhogingen: 
  • Per 1 juli 2011: 0,5%
  • Per 1 januari 2012: 0,5%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: KVGO, ZSO
  • Werknemers: FNV Kiem, CNV Media, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 1 februari 2012