1. Home
 2. Cao Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

Cao Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

Algemene informatie

De cao Hoger Beroepsonderwijs, ook wel de cao HBO genoemd, is van toepassing op werknemers in dienst van werkgevers indien en voor zover de regelgeving voortvloeiende uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) op de werkzaamheden van deze werknemers van toepassing is. In beginsel mag worden aangenomen dat de cao van toepassing is binnen de in de bijlage van de Whw opgenomen instellingen, zogenaamde ‘bekostigde instellingen’. Daaruit vloeit voort dat in beginsel particulier gefinancierde hogescholen niet verplicht zijn om de cao HBO toe te passen.

De cao wordt overeengekomen tussen de Vereniging Hogescholen en AOb, FNV, CNV en UNIENFTO/FvOv.

Zoals in de bijlage te lezen valt is de cao HBO ook van toepassing op de meeste conservatoria en hogescholen voor de kunsten. In de cao zijn daarnaast ook specifiek voor het kunstonderwijs uitzonderingen opgenomen. Bijvoorbeeld op het gebied van de zogenaamde ketenregeling. Daarover lees je ook meer in ons artikel Wat is de ketenregeling welke uitzonderingen zijn er in de culturele en creatieve sector?

De cao heeft een standaard karakter (artikel B-1 lid 4) wat betekent dat, voor zover in de cao niet anders is bepaald, het de werkgever niet is toegestaan af te wijken van bepalingen van deze cao. Slechts wanneer een onderwerp niet in de cao is geregeld mag hij in het lokale cao-overleg (veelal met toestemming van een medezeggenschapsorgaan) aanvullende arbeidsvoorwaarden overeenkomen.

Op deze pagina staan alle cao’s opgenomen vanaf 2012. Voor oudere cao’s verwijzen wij je graag naar de kennisbank van de Vereniging van Hogescholen.

Benieuwd of de cao Hoger Beroepsonderwijs of een andere cao van toepassing is op je organisatie? Gebruik onze cao-zoeker om een antwoord te vinden. Of bekijk onze cao-kaart voor een compleet overzicht van alle cao’s in de culturele en creatieve sector.


Laatste nieuws


Archief

Cao Hoger Beroepsonderwijs 2020

 • Sector: Kunstonderwijs
 • Datum akkoord: 25 mei 2020
 • Duur cao: 1 april 2020 t/m 31 december 2020 (looptijd: 9 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2020: 2,75%
  • Per juni 2020 een eenmalige uitkering van €880 bruto
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging Hogescholen
  • Werknemers: AOb, FNV, CNV, FvOv
 • Status: Lopend
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Cao Hoger Beroepsonderwijs 2018-2020

 • Sector: Kunstonderwijs
 • Datum akkoord: 21 maart 2018
 • Duur cao: 1 april 2018 t/m 31 maart 2020 (looptijd: 24 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per september 2018: 2,5%
  • Per april 2019: 2,4%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging Hogescholen
  • Werknemers: AOb, FNV, CNV, FvOv
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Cao Hoger Beroepsonderwijs 2017-2018

 • Sector: Kunstonderwijs
 • Datum akkoord: maart 2017
 • Duur cao: 1 april 2017 t/m 31 maart 2017 (looptijd: 12 maanden)
 • Loonsverhogingen: Eenmalig €500 (FT) per november 2017
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging Hogescholen
  • Werknemers: AOb, FNV, CNV, FvOv
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Cao Hoger Beroepsonderwijs 2014-2016

 • Sector: Kunstonderwijs
 • Datum akkoord: 24 oktober 2014
 • Duur cao: 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016 (looptijd: 18 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 december 2014: 2%
  • Per 1 december 2015: 1%
  • Per augustus 2015 eenmalige uitkering van €475 bruto.
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging Hogescholen
  • Werknemers: AOb, Abvakabo FNV, CNV Onderwijs, UNIENFTO/FvOv
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Cao Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013

 • Sector: Kunstonderwijs
 • Datum akkoord: 3 december 2012
 • Duur cao: 1 februari 2012 tot en met 30 september 2013 (20 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per december 2012 een eenmalige uitkering van € 425 bruto
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging Hogescholen
  • Werknemers: AOb, Abvakabo FNV, CNV Onderwijs, UNIENFTO/FvOv
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee