1. Home
 2. Cao inzake Fonds Architectenbureaus

Cao inzake Fonds Architectenbureaus

Algemene informatie

Het doel van de cao inzake Fonds Architectenbureaus is het geheel of gedeeltelijk doen financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van de architectenbureaus. De cao vormt daarmee de basis voor de financiering van de Stichting Fonds Architectenbureaus. In artikel 3 van de cao wordt het doel van de cao nader toegelicht.

Net als de cao voor Architectenbureaus wordt de cao inzake Fonds Architectenbureaus door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doorgaans algemeen verbindend verklaard. Daardoor dienen alle werkgevers die onder de werkingssfeer vallen (zie daarvoor artikel 2 in combinatie met artikel 1 sub b en sub d van de cao), de cao verplicht toe te passen.

Benieuwd of de cao inzake Fonds Architectenbureaus van toepassing op je organisatie? Gebruik onze cao-zoeker om een antwoord te vinden. Of bekijk onze cao-kaart voor een compleet overzicht van alle cao’s in de culturele en creatieve sector.


Laatste nieuws

Archief

Cao inzake Fonds Architectenbureaus 2019-2024

 • Sector: Creatieve industrie
 • Duur cao: 1 januari 2019 t/m 31 december 2024 (looptijd: 72 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2024

Cao inzake Fonds Architectenbureaus 2014-2018

 • Sector: Creatieve industrie
 • Duur cao: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 (looptijd: 60 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2018