1. Home
 2. Cao Openbare Bibliotheken

Cao Openbare Bibliotheken

Algemene informatie

De afgelopen jaren heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen cao-partijen betrokken bij de cao Kunsteducatie en de cao Openbare Bibliotheken. Dit heeft in juli 2020 geleid tot een akkoord met als gevolg dat in het najaar van 2020 een gezamenlijke cao-tekst zal worden gepubliceerd.

De cao Openbare Bibliotheken wordt breed toegepast binnen de bibliotheeksector. De cao is in beginsel van toepassing op alle, in overwegende mate door een gemeente of ander publiek lichaam gesubsidieerde organisatie met rechtspersoonlijkheid die een of meerdere voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorzieningen verzorgt. Dit valt op te maken uit de werkingssfeer van de cao (artikel 3) in combinatie met de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

De cao Openbare Bibliotheken is in het verleden meermaals algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle organisaties die onder de werkingssfeer vallen verplicht zijn om de cao toe te passen op de door hen gesloten arbeidsovereenkomsten.

De cao Openbare Bibliotheken wordt overeengekomen tussen de Vereniging van Openbare Bibliotheken en vakbonden FNV en CNV.

Benieuwd of de cao Openbare Bibliotheken of een andere cao van toepassing is op je organisatie? Gebruik onze cao-zoeker om een antwoord te vinden. Of bekijk onze cao-kaart voor een compleet overzicht van alle cao’s in de culturele en creatieve sector.


Laatste nieuws


Archief

Cao Openbare Bibliotheken 2019-2020

 • Sector: Letteren
 • Duur cao: 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 (looptijd: 12 maanden)
 • Belangrijkste wijzigingen: Stilzwijgende verlenging van de vorige cao in afwachting van voortgang gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019

 • Sector: Letteren
 • Datum akkoord: 11 mei 2015
 • Duur cao: 15 juni 2015 t/m 30 juni 2019 (looptijd: 48 maanden en 2 weken)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja

Cao Openbare Bibliotheken 2015

 • Sector: Letteren
 • Duur cao: 1 januari 2015 tot 15 juni 2015 (looptijd: 6 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Onbekend

Cao Openbare Bibliotheken 2014

 • Sector: Letteren
 • Datum akkoord: 2 december 2013
 • Duur cao: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (looptijd: 12 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2014

Cao Openbare Bibliotheken 2012-2013

 • Sector: Letteren
 • Duur cao: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 (looptijd: 24 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2013

Cao Openbare Bibliotheken 2010-2011

 • Sector: Letteren
 • Duur cao: 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 (looptijd: 24 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2011