1. Home
 2. Cao Toneel en Dans

Cao Toneel en Dans

Algemene informatie

De cao Toneel en Dans (voorheen Theater en Dans) is de grootste cao binnen de theatersector en wordt afgesloten tussen de Kunstenbond en de NAPK. Aangezien de cao doorgaans door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend (AVV) wordt verklaard is een aanzienlijk deel van de werkgevers en werknemers in de theatersector gebonden aan deze arbeidsvoorwaardenregeling. Om na te gaan of een werkgever gebonden is aan de cao Toneel en Dans is het belangrijk om te controleren of werkgever onder de werkingssfeer van de cao valt. De cao is (zoals beschreven in artikel 2:1 van de cao) in beginsel van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en werknemer ‘zoals bedoeld in artikel 1’. Het is dan ook verstandig om de toelichting bij deze begrippen goed te bestuderen.

Onder ‘archief’ zijn ook de voorlopers van de cao Toneel en Dans verzameld, te weten de cao Theater en Dans, cao voor de Dans en de cao Theater. De cao voor de Dans en cao Theater waren tot 2014 afzonderlijke cao’s met een gescheiden werkingssfeer.

Let op: de werknemers van NO&B die geen deel uitmaken van het bedrijfsonderdeel Het Nationale Ballet en die op grond van hun arbeidsovereenkomst onder de cao Nationale Opera & Ballet vallen, vallen niet onder de cao Toneel en Dans.

Let op: (werknemers bij) theaterproducenten in de zogenaamde ‘vrije sector’ vallen in beginsel niét onder deze cao aangezien zij doorgaans niet onder de werkingssfeer van de cao vallen. In het verleden is een eenmalige cao Vrije Theaterproducenten afgesloten.

Benieuwd of de cao Toneel en Dans of een andere cao van toepassing is op je organisatie? Gebruik onze cao-zoeker om een antwoord te vinden. Of bekijk onze cao-kaart voor een compleet overzicht van alle cao’s in de culturele en creatieve sector.


Laatste nieuws


Archief

Cao Toneel en Dans 2020-2021

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 13 november 2019
 • Duur cao: 1 januari 2020 t/m 31 december 2021 (looptijd: 24 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2020: 1,5%
  • Per 1 juli 2020: 1,5%
  • Per 1 januari 2021: 1,5%
  • Per 1 juli 2021: 1,25%
 • Belangrijkste wijzigingen: wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), verhoging zzp-toeslag naar 40%, toevoeging van mogelijkheid langdurig onbetaald verlof.
 • Partijen:
  • Werkgevers: NAPK
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2021

Cao Toneel en Dans 2016-2019

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 2 september 2016
 • Duur cao: 1 juli 2016 t/m 31 december 2019 (looptijd: 42 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2019: 1,8%
  • Voor respectievelijk de jaren 2017 en 2018 geldt een incidentele salarisverhoging van 1,5% voor de werknemers die per 1 januari 2017, respectievelijk per 1 januari 2018, op het maximum van hun schaal zitten
 • Partijen:
  • Werkgevers: NAPK
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2019

Cao Theater en Dans 2014-2016

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 13 juni 2014
 • Duur cao: 1 januari 2014 /m 30 juni 2016 (looptijd: 30 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 september 2014: 1%
  • Per 1 september 2015: 1%
  • Per 1 januari 2016: 0,5%. Hierbij geldt het voorbehoud dat indien de overheidsbijdrage in de ontwikkeling vanarbeidskosten (ova-ruimte) voor de component loonontwikkeling in 2015 hoger mocht zijn dan 1,5%, met het meerdere de 0,5% per 1.1.2016 zal worden aangevuld met ten hoogste 1%. Daarmee zal de salarisverhoging per 1.1.2016 maximaal 1,5% kunnen bedragen
 • Partijen:
  • Werkgevers: NAPK
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 30 juni 2016

Cao voor de Dans 2013

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 19 november 2012
 • Duur cao: 1 januari 2013 tot en met 30 december 2013 (looptijd: 12 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2013: 1,2%
 • Partijen:
  • Werkgevers: NAPK
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Cao Theater 2013

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 19 november 2012
 • Duur cao: 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 (looptijd: 12 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2013: 1%
 • Partijen:
  • Werkgevers: NAPK
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2013

Cao voor de Dans

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 17 november 2011
 • Duur cao: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 (looptijd: 12 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: NAPK
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Cao Theater 2009-2010

 • Sector: Podiumkunsten
 • Duur cao: 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 (looptijd: 24 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: NAPK
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2010