1. Home
 2. Cao voor Architectenbureaus

Cao voor Architectenbureaus

Algemene informatie

De ‘Cao voor Architectenbureaus’ wordt afgesloten tussen branchevereniging BNA namens de werkgevers, en de vakbonden FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie namens de werknemers.

De cao is van toepassing op (artikel 1 en artikel 2a en 2b cao):

 • de leden van de cao-partijen, dus voor alle BNA-bureaus;
 • voor bureaus/werknemers waarbij de cao van toepassing is verklaard in de arbeidsovereenkomst;
 • voor bureaus uit verwante sectoren die de cao voor architectenbureaus vrijwillig volgen.

Doorgaans wordt door cao-partijen een verzoek tot algemeen verbindendverklaring (AVV) gedaan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Na het verkrijgen van de AVV geldt de cao voor álle architectenbureaus en bureaus die architectenwerkzaamheden uitvoeren.

Benieuwd of de cao voor Architectenbureaus van toepassing op je organisatie? Gebruik onze cao-zoeker om een antwoord te vinden. Of bekijk onze cao-kaart voor een compleet overzicht van alle cao’s in de culturele en creatieve sector.


Laatste nieuws


Archief

Cao voor Architectenbureaus 2019-2021

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 25 maart 2019
 • Duur cao: 1 maart 2019 t/m 28 februari 2021 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen: 
  • Per 1 juli 2019: 1,4%
  • Per 1 januari 2020: 1 %
  • Per 1 juli 2020: 1,8%
  • Per 1 januari 2021: 1 %
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 28 februari 2021

Cao voor Architectenbureaus 2017-2019

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 18 mei 2017
 • Duur cao: 1 maart 2017 t/m 28 februari 2019 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2017: een verhoging van €23,- bruto per maand (0,75% van de gemiddelde maandelijkse loonsom) voor alle werknemers op basis van een veertigurige werkweek.
  • Per 1 januari 2018: 1%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 28 februari 2019

Cao voor Architectenbureaus 2015-2017

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 
 • Duur cao: 1 maart 2015 tot en met 28 februari 2017 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2015: 0,5%
  • Per 1 januari 2016: 0,75%
  • Per 1 juli 2016: 0,75% over het gemiddelde cao-loon (vaste verhoging €23)
  • Per 1 januari 2017: 0,75%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 28 februari 2017

Cao voor Architectenbureaus 2013-2015

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 6 februari 2013
 • Duur cao: 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2015 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2013: geen loonstijging wel uitbreiding van de vakantie-uren ter waarde van 0,44%
  • Per 1 juli 2014: 0,5%
  • Per 1 januari 2015: een eenmalige uitkering van 0,5 % over het jaarsalaris 2014
  • Per 1 januari 2015: 0,5%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV Bondgenoten, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 1 maart 2015

Cao voor Architectenbureaus 2011-2013

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 9 mei 2011
 • Duur cao: 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2011: 2,0%
  • Per 1 juli 2012: 2,0%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Onbekend