1. Home
 2. Cao voor het Uitgeverijbedrijf

Cao voor het Uitgeverijbedrijf

Algemene informatie

De cao voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB) is de rechtsopvolger van de volgende cao’s die in de uitgeverijsector van kracht waren:

 • de CAO voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (CAO-BTU);
 • de CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf (CAO-DU);
 • de CAO voor Dagbladjournalisten (CAO-DJ);
 • de CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten (CAO-PU);
 • de CAO voor Opinieweekbladjournalisten (CAO-OP);
 • de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten (CAO-VAK);
 • de CAO voor Huis-aan-huisbladjournalisten (CAO-HAH).

De werkgevers worden vertegenwoordigd door Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU). Namens de werknemers schuiven doorgaans FNV Media & Cultuur , CNV Vakmensen, De Unie en NVJ aan bij de cao-tafel.

Doordat de cao door de minister regelmatig algemeen verbindend wordt verklaard zijn de meeste voorwaarden van toepassing op alle werknemers en werkgevers die onder de begripsbepaling in de cao vallen (artikel 1.4 sub c. sub d. en sub e cao). Voor de meest actuele situatie zoek je naar “officiële bekendmakingen” op de website van de Rijksoverheid.

Benieuwd of de cao voor het Uitgeverijbedrijf of een andere cao van toepassing is op je organisatie en/of werkzaamheden? Gebruik onze cao-zoeker om een antwoord te vinden. Of bekijk onze cao-kaart voor een compleet overzicht van alle cao’s in de culturele en creatieve sector.


Laatste nieuws


Archief

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2020-2021

 • Sector: Uitgeverijen
 • Datum akkoord: 22 december 2020
 • Duur cao:  1 augustus 2020 t/m 31 december 2021 (looptijd: 17 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 februari 2021: 1,0%
  • Per 1 oktober 2021: 1,0%
 • Belangrijkste wijzigingen:
  Sociale partners hebben o.a. afspraken gemaakt ten aanzien van:
  • Duurzame inzetbaarheid;
  • Garantiefonds Werk naar werk;
  • Thuiswerken;
  • Actualisering functiegebouwen;
  • Pensioenopbouw bij geboorteverlof;
  • Cao-bijdragen;
  • Dispensatieprocedure bij Commissie Toezicht en Naleving
  • Studiecommissies
 • Partijen:
  • Werkgevers: Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen, De Unie, NVJ
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2019-2020

 • Sector: Uitgeverijen
 • Datum akkoord: 18 november 2019
 • Duur cao:  1 juni 2019 t/m 31 juli 2020 (looptijd: 14 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • 3% per 1 november 2019
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)
  • Werknemers: CNV, De Unie, NVJ
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Niet bekend (cao 2017-2019 wel)

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2017-2019

 • Sector: Uitgeverijen
 • Datum akkoord: 23 november 2017
 • Duur cao:  1 maart 2017 t/m 31 mei 2019 (looptijd: 27 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • 1,50% per 1 november 2017
  • €300,- bruto eenmalige uitkering (voor parttimers naar rato) per 1 december 2017
  • 1,50% per 1 juli 2018
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie, NVJ
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 mei 2019

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2015-2017