1. Home
 2. Cao voor personeel werkzaam in de detailhandel in muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici

Cao voor personeel werkzaam in de detailhandel in muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici

Algemene informatie

De cao voor personeel werkzaam in de detailhandel in muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici staat ook bekend onder de naam ‘cao NPMB-VMN’. De cao vormt samen met de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de detailhandel in dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken’, ook wel bekend onder de naam ‘cao Dibevo’, de cao Dibevo NPMB-VMN.

De cao wordt doorgaans door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend verklaard. Daardoor valt een groot aantal werkgevers en werknemers onder de cao. Zie voor de volledige werkingssfeer artikel 1 van de cao: ‘Op wie is deze cao van toepassing?’

De cao wordt overeengekomen tussen werkgeversorganisaties NPMB en VMN en vakbond CNV Vakmensen.

Benieuwd of de cao Dibevo NPMB-VMN of een andere cao van toepassing is op je organisatie? Gebruik onze cao-zoeker om een antwoord te vinden. Of bekijk onze cao-kaart voor een compleet overzicht van alle cao’s in de culturele en creatieve sector.

Cao NPMB-VMN 2019-2021

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen: 
  • Per 1 januari 2020: 2,3%
  • Per 1 januari 2020: eenmalige uitkering ter hoogte van 2,3% van het verdiende loon over de periode van 1 juli 2019 t/m 31 december 2019
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: CNV Vakmensen
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 30 juni 2021

Cao NPMB-VMN 2017-2019

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: CNV Vakmensen
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 30 juni 2019

Cao NPMB-VMN 2016-2017

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 (looptijd: 12 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: CNV Vakmensen
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Onbekend

Cao NPMB-VMN 2013-2015

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 november 2013 tot en met 30 juni 2015 (looptijd: 19 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Onbekend

Cao NPMB-VMN 2011-2013

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 april 2011 tot en met 31 oktober 2013 (looptijd: 31 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 oktober 2013.