1. Home
  2. Cao Vrije Theaterproducenten

Cao Vrije Theaterproducenten

Algemene informatie

De cao Vrije Theaterproducenten is een zogenaamde ‘one-issue-cao’ die de Kunstenbond en de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) hebben afgesloten en loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. In deze cao is een verruiming van ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) overeengekomen. Werkgevers die lid zijn van de VVTP zijn aan de cao gebonden. De cao is van toepassing op alle voorstellings- en productie gebonden functies die op projectbasis worden uitgevoerd alsmede artistieke (steun)functies en alle bijbehorende assistenten. Voor een volledig overzicht van de werkingssfeer kijk je in de preambule van de cao.

Ten tijde van ondertekening van de cao is het doel uitgesproken om op termijn tot een volwaardige cao te komen voor de Vrije Theaterproducenten. Daar is het tot op heden niet van gekomen.

Benieuwd of de cao Vrije Theaterproducenten of een andere cao van toepassing is op je organisatie? Gebruik onze cao-zoeker om een antwoord te vinden. Of bekijk onze cao-kaart voor een compleet overzicht van alle cao’s in de culturele en creatieve sector.


Archief

Cao Vrije Theaterproducenten 2017-2018

  • Sector: Podiumkunsten
  • Duur cao: 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 (looptijd: 24 maanden)
  • Partijen:
    • Werkgevers: Kunstenbond
    • Werknemers: VVTP
  • Status: Geëxpireerd
  • Algemeen verbindend verklaard: Nee