1. Home
  2. HR-Netwerk

HR-Netwerk

Wat is het HR-Netwerk Cultuur?

Dit voorjaar gaan we van start met het digitale HR-Netwerk voor de culturele en creatieve sector van digiPACCT. Het initiatief van dit netwerk vindt zijn oorsprong vindt zijn oorsprong in (in chronologische volgorde) het Sectorplan Cultuur, het adviesrapport van de Sociaal Economische Raad ‘Passie Gewaardeerd’ en de op basis daarvan door de culturele en creatieve sector geschreven Arbeidsmarktagenda. In de Arbeidsmarktagenda heeft de sector zich tot doel gesteld om goed werk- en opdrachtgeverschap te stimuleren, onder andere door samenwerking en kennisdeling tussen P&O van grotere en kleinere instellingen te bevorderen.

Waarom kleine werkgevers en HR-professionals?

Uit het rapport ‘Passie Gewaardeerd’ van de SER uit 2017 is gebleken dat de kleinschaligheid van de meeste instellingen in de culturele en creatieve sector een belemmering vormt voor goed werk- en opdrachtgeverschap. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan passende arbeidsvoorwaarden en een adequate vergoeding, het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en scholing van werkenden. Om dat te verbeteren dient het belang van personeelszaken en goede arbeidsvoorwaarden in alle instellingen een hogere prioriteit te krijgen. De SER raadde dan ook aan om bij meerdere kleinere instellingen gezamenlijk kennis- en uitvoeringscapaciteit op het gebied van personeelszaken te organiseren.

De culturele en creatieve sector heeft dit advies ten harte genomen en heeft in de Arbeidsmarktagenda opgenomen dat er binnen afzienbare tijd een dergelijk platform ontwikkeld zou moeten worden. Aanjager van dit agendapunt is de Federatie Cultuur (waarvan o.a. Cultuurconnectie, NAPK en VOB deel uitmaken).
Met de oprichting van Platform ACCT (de organisatie die nu de regie op de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda voert) is een team gevormd om dit agendapunt in de praktijk te verwezenlijken.

Het team van digiPACCT doet dan ook een uitdrukkelijk beroep op de sector zelf om relevante kennis uit te wisselen. Waar nodig en gewenst zal digiPACCT dit faciliteren, zoals nu wordt gedaan door middel van onze kennisbank en het binnenkort gelanceerde digitale HR-Netwerk voor de culturele en creatieve sector.

Hoe gaat het HR-Netwerk eruit zien?

Het HR-Netwerk voor de culturele en creatieve sector gaat op basis van de volgende drie pijlers opereren:

  1. Digitaal platform
    Op dit moment werken we aan de laatste voorbereidingen voor de inrichting van een digitale omgeving waar HR-professionals, P&O-medewerkers en personeelsfunctionarissen elkaar digitaal kunnen ontmoeten. Denk aan LinkedIn maar dan in eigen beheer met meer functionaliteiten en mogelijkheden en beheer over data en privacy. Deelnemers hebben de mogelijkheid om een eigen profiel aan te maken, aparte (sub)groepen te creëren (bijvoorbeeld per regio of branche) en documenten te delen met elkaar. Deelnemers hebben de mogelijkheid kennis uit te wisselen, vragen te stellen en kunnen daarbij worden geholpen door een HR-professional en arbeidsrechtjurist. Dit digitale platform wordt de basis van het HR-Netwerk en zal actief gemodereerd worden.
  2. Maandelijkse (digitale) kennissessie
    Bovenop een levendige community organiseren we iedere eerste dinsdag van de maand een online kennissessie. Deze online bijeenkomsten staan onder leiding van een ervaren HR-professional. Daarbij zijn de te bespreken onderwerpen geheel afhankelijk van de input van de deelnemers. Op die manier kunnen we eenvoudig inspelen op actuele trends en thema’s. Indien gewenst kan de hulp van een expert worden ingeroepen.
  3. Periodiek symposium/bijeenkomst voor HR-professionals uit de sector
    Het sluitstuk van het HR-Netwerk voor de culturele en creatieve sector is een periodieke bijeenkomst van alle deelnemers die in het teken staat van een specifiek thema/onderwerp. Denk aan een jaarlijks symposium. Het is ons voornemen om dit in de toekomst ‘live’ te organiseren op een nader te bepalen locatie. De digitale middelen waarmee we het netwerk kunnen faciliteren zijn van onschatbare waarde maar wij zijn ervan overtuigd dat een jaarlijkse ‘live’ bijeenkomst kan bijdragen aan het verder stimuleren van kennisuitwisseling onder HR-professionals in de sector.

Wanneer gaat het HR-Netwerk van start?

Op dit moment werken we hard aan de laatste voorbereidingen voor de ‘kick-off’ van het HR-Netwerk voor de culturele en creatieve sector. Het is ons voornemen om op 4 mei 2021 het startschot te geven met een digitaal ‘kick-off event’. Meer informatie hierover volgt.

Geïnteresseerd?

Ben je benieuwd geworden naar het HR-Netwerk voor de culturele en creatieve sector? Wil je actief meedoen en/of denken over de ontwikkeling van het HR-Netwerk? Mail dan naar Rogier Wennink via onderstaande gegevens.